Home

De Muzeprijs is een waarderingsprijs, die jaarlijks wordt toegekend aan een publieke persoonlijkheid uit de kunst-, cultuur-, media- of sportwereld, die zich naar het oordeel van een door de Stichting Muzeprijs benoemde, onafhankelijke jury op bijzondere en veelvuldige wijze belangeloos verdienstelijk heeft gemaakt in het sociaal, charitatief of maatschappelijk verkeer.

 

Muzeprijs

Uitreiking Muzeprijs 2017

En petit comité, tijdens een lunch in het kantoor van sponsor Articone in Den Haag ontving Erica Terpstra de Muzeprijs 2017. Zij ontving de onderscheiding voor haar enthousiasmerende inzet voor talrijke, uiteenlopende goede doelen. Denk bijvoorbeeld aan het Lilliane fonds, het Rode Kruis, het Monuta Charity Fund, Dance4Live, Stichting Opkikker en fondsenwerving voor onderzoek naar kinderkanker en haar steun aan de actie Nederland helpt Japan in 2011 voor slachtoffers van de Tsunami. De prijs bestond dit keer uit een speciaal voor de laureaat ontworpen en vervaardigde broche. Na een welkom door Jacob van Muiswinkel las Vice-voorzitter Richard van Klooster een treffend gedicht voor, vervaardigd door juryvoorzitter Marie Cécile-Moerdijk. De heer Rost Onnes, adviseur van het bestuur, las vervolgens het juryrapport voor, om daarna het woord te geven aan Marlies van Muiswinkel die haar ontwerp toelichtte. De basis van de broche bestaat uit een wereldbol die staat voor de vele reizen van de laureaat, een lotus voor het Boeddhisme, een hart voor het werken vanuit het hart.

De voormalig zwemkampioene, kamerlid, staatssecretaris, sportbestuurster, vrijwilligster bij het Rode Kruis en presentatrice van het reisprogramma ‘Erica op reis’ was dolblij met de prijs, zo bleek uit haar dankwoord. Ondanks dat de uitreiking dit keer niet in het stadhuis van Rotterdam plaatsvond en er dus veel minder gasten aanwezig waren, was het was een zeer geanimeerde middag.

 

Uitreiking Muzeprijs 2015

Joop van den Ende ontving de Gerrit den Braber Muzeprijs op 29 februari 2016. Het was een memorabele avond in het Rotterdamse stadhuis waar Burgemeester Aboutaleb als gastheer aanwezig was. Onder de gasten waren veel oud-laureaten als Mies Bouwman, Maartje van Weegen, Gerdi Verbeet, Ivo Opstelten, André van Duin, Marco Bakker, Mevrouw Balkenende-Sandee, Jacques d' Ancona, Thomas Lepeltak en Prof. Galjaard. Oud-laureaat Marie-Cécile Moerdijk kon niet aanwezig zijn, maar sprak Joop van den Ende via het scherm toe. Jacques d' Ancona vertelde over de beginjaren van zijn tv-carrière waarin Joop van den Ende zo'n grote rol heeft gespeeld. Han Peekel vertoonde een deel uit zijn fraai gemaakte televisieportret over Joop van den Ende. 'Je krijgt de prijs voor je meerwaarde als mens', besloot hij zijn verhaal. Grande dame van tv Mies Bouwman sprak vlak voor de overhandiging van het werkelijk schitterende portret door kunstenaar Richard van Klooster. Haar slotzin ‘Joop ik hou van je!’ bekrachtigde haar zeer persoonlijke toespraak. Het juryrapport roemde de internationale theater- en televisieproducent ondermeer om zijn kansen die hij jong talent heeft geboden zich te vormen tot meester in het vak, zowel in eigen producties als door geboden mogelijkheden vanuit de eigen foundation. Na de uitreiking volgende een uitgebreide felicitatie van de burgemeester en een dankwoord van de laureaat. Kortom, de uitreiking van de Gerrit den Braber Muzeprijs 2015 was feestelijk en geslaagd!

 

Uitreiking Muzeprijs 2014

Vrijdagavond 12 december j.l. ontving oud-kamervoorzitter  mevrouw G.A. Verbeet de Gerrit den Braber Muzeprijs 2014 uit handen van Burgemeester A. Aboutaleb die zelf een dag eerder tot Nederlander van het jaar 2014 uitgeroepen. Het was een buitengewoon gezellige avond in de prachtig in kerstsfeer versierde Burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis. Onder de gasten waren oud laureaten als Maartje van Weegen, Prof. dr. Jan Peter Balkenende en Prof. Hans Galjaard. Stichtingvoorzitter Sandra Wigmore en vice-voorzitter Richard van Klooster, vertelden hoe de prijs 20 jaar geleden is ontstaan. In het juryrapport van Prof. Anton van der Geld stonden talrijke activiteiten van de laureaat op die strookten met de doelstelling, te weten onbezoldigde inzet voor de medemens. Mevrouw Verbeet is ondermeer bestuurssecretaris bij de Nederlandse Bachvereniging, toezichthouder van het Anne Frankhuis, directeur Koninklijke Maatschappij der Wetenschappen, bestuurslid Stichting VSB poëzieprijs, voorzitter Nederlandse patiëntenfederatie en voorzitter Rathenau Instituut. Ralph Rousseau Meulenbroeks bracht op schitterende wijze enkele stukken van Bach ten gehore op zijn viola da gamba. Het bij de prijs behorende portret, geschilderd door Richard van Klooster, werd zowel door de laureaat als de aanwezigen erg enthousiast ontvangen.

Lees meer

De Muzeprijs December 2013

Oud-premier Jan Peter Balkenende ontving op maandagavond 9 december jl. de Gerrit den Braber Muzeprijs 2013 in de Burgerzaal van het stadhuis van Rotterdam. Gastheer Burgemeester Ahmed Aboutaleb was met echtgenote aanwezig en sprak de laureaat in warme bewoordingen toe. Minister Ivo Opstelten las het juryrapport voor, waarin een indrukwekkend aantal goede doelen werd opgesomd waarvoor Prof. mr. J.P. Balkenende zich, naast vele tientallen politieke en bestuurlijke functies, veelvuldig belangeloos heeft ingezet. Te veel om hier te noemen maar we geven u met de volgende opsomming een indruk: Nederlands Kanker Instituut Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Topsport Community, Hendrick Hamel Foundation, de Nederlands Rode Kruis Rally, Landelijke Kamers van Verenigingen, Philips Innovation Award, Global Campaign for Education, Daniel den Hoed Kliniek, Kidsright, Maarten Memorial, Prins Willem Alexander Kinderfonds, Stichting ALS en Stichting Go4Children. De jury van de Stichting Gerrit den Braber Muzeprijs 2013 was dan ook unaniem in haar oordeel de prijs aan Jan Peter Balkenende toe te kennen.

Maarten Koningsberger bracht met begeleiding van Hans Eijsackers op de vleugel een aantal Schubert liederen ten gehore. Het door Richard van Klooster geschilderde portret van de laureaat kreeg zeer veel positieve reacties.

December 2012

Maartje van Weegen ontving op 10 december jl. de Gerrit den Braber Muzeprijs 2012. Plaats van handeling was de Burgerzaal van het stadhuis van Rotterdam. Locoburgemeester Jantine Kriens was namens de gemeente aanwezig omdat burgemeester Ahmed Aboutaleb door ziekte verhinderd was.

Oud-premier Jan Peter Balkenende sprak in zeer persoonlijke, gedreven en geestige bewoordingen Maartje van Weegen en de aanwezigen toe. Hij verwerkte in zijn speech de lange lijst met doelen voor waarvoor Maartje van Weegen zich heeft ingezet. Een korte greep: de Stichting Avond van Wetenschap en Maatschappij, het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, het Marjolein Roskamfonds en de stichting MS-Research. Al deze werkzaamheden 'vanuit het hart' deed zij naast haar radio- en televisiewerk waarvan de meesten van ons haar kennen.

Ook Jantiene Kriens sprak op hartelijke wijze de laureaat toe waarbij zij het belang van ‘aandacht voor elkaar’ benadrukte. Fluitist Thijs van Leer bracht op virtuoze wijze barokmuziek ten gehore. Het door Richard van Klooster geschilderde portret van de laureaat kreeg zeer positieve reacties.

September 2012

Woensdag 12 september 2012 ontving Louis van Dijk de Gerrit den Braber Muzeprijs 2011. Plaats van uitreiking was de Marianneschuur op Het Koninklijk Park te Apeldoorn. Op deze sfeervolle locatie had gastheer Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven een aantal jaren gewoond, ten tijde van de bouw van hun nieuwe huis. Na het traditionele gedicht, geschreven door Marie Cécile Moerdijk sprak demissionair minister Ivo Opstelten, de lauraat van 2010, Louis van Dijk in warme, hartelijke bewoordingen toe.

Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven las het juryrapport voor en vertelde vervolgens vol humor over de periode waarin Louis van Dijk, Pim Jacobs met hijzelf als gevleugelde vrienden in het land speelden voor Stichting Slachtofferhulp.

De uitreiking werd ‘en petit comité’ gehouden doordat Luis Van Dijk eerder door ziekte niet is staat was de prijs in ontvangt te nemen. Zowel hij als zijn vrouw Aleid waren blij met het bij de prijs behorende portret, belangeloos vervaardigd door Richard van Klooster.

December 2011

Maandagmiddag 19 december 2011 was het zover. Oud-premier Balkenende onthulde het portret van Mr. I.W. Opstelten dat door Richard van Klooster geschilderd is als prijs voor de laureaat van de Gerrit den Braber Muzeprijs 2010. De stichting Gerrit den Braber Muzeprijs was voor deze gelegenheid te gast bij Staalbankiers in Den Haag. Marie-Cécile Moerdijk droeg een door haar, speciaal voor deze gelegenheid geschreven, gedicht voor.

December 2010

Maandagavond 6 december 2010 ontving Minister Opstelten de 19e Gerrit den Braber Muzeprijs uit handen van oud-premier Balkenende. Jan Peter Balkenende sprak in een zeer persoonlijke speech zijn grote waardering uit voor de laureaat. De sfeervolle uitreiking vond wederom plaats in de Burgerzaal van het stadhuis van Rotterdam. Burgemeester ing. A. Aboutaleb was aanwezig als gastheer van de ruim 120 genodigden, waaronder veel bekende Nederlanders. Hij verwelkomde zijn voorganger en alle gasten in warme bewoordingen.

Ook oud-minister Rudolf de Korte sprak zijn grote waardering uit voor alle inspanningen die Ivo Opstelten, naast zijn talrijke officiële functies, op sociaal gebied verricht. Het uitgebreide juryrapport werd voorgelezen door Marie-Cécile Moerdijk.

De prijs bestaat uit een portret dat belangeloos zal worden vervaardigd door Richard van Klooster. Daarnaast ontving de laureaat een muzikaal cadeau, een optreden van bariton Maarten Koningsberger, begeleid door Kelvin Grout op de vleugel.

▲ klap in

Stichting

De Muzeprijs is op initiatief van Sandra Wigmore in 1995 opgericht. Gerrit den Braber, de eerste juryvoorzitter, bedacht de naam van de prijs. De organisatie van de uitreiking is vanaf de oprichting in handen van bestuursleden Richard van Klooster en Sandra Wigmore.

Bestuur
Mevrouw S.L. Wigmore-Van Aller, voorzitter
De heer R.J. van Klooster, vice-voorzitter
De heer mr. P.C.L. Kooijman, penningmeester
De heer J.P. Lokker, secretaris
 • De heer dr. H.S.L.M. Tjen, lid
Comité van aanbeveling
 • De heer E. J. Balkenende
 • De heer dr. R.W. de Korte
 • De heer F.J. Lavooij
 • De heer S. Paradijs
 • De heer J.J.N. Rost Onnes
 • De heer drs. F.W. Weisglas
Jury
 • Mevrouw M.C. Moerdijk
 • Mevrouw M. Nouwen-Walrave
 • De heer R. Rousseau Meulenbroeks
 • De heer R. van Twist
 • De heer W.C. van ‘t Wout

Laureaten

>
2017
Erica Terpstra
Articone, Den Haag
2015
Joop van den Ende
Burgerzaal Stadhuis, Rotterdam
2014
Mevrouw G.A. Verbeet
Burgerzaal Stadhuis, Rotterdam
2013
Prof. dr. J.P. Balkenende
Burgerzaal Stadhuis, Rotterdam
2012
Maartje van Weegen
Burgerzaal Stadhuis, Rotterdam
2011
Louis van Dijk
Koninklijk Park, Apeldoorn
2010
De heer mr. I.W. Opstelten
Burgerzaal Stadhuis, Rotterdam
2009
Mies Bouwman
Burgerzaal Stadhuis, Rotterdam
2008
Mevrouw Th. J. Balkenende - Sandee
Burgerzaal Stadhuis, Rotterdam
<
>
2007
Prof. dr. Hans Galjaard
Burgerzaal Stadhuis, Rotterdam
2006
Til Gardeniers-Berendsen
Burgerzaal Stadhuis, Rotterdam
2005
Jos Brink
NH Atlanta, Rotterdam
2004
Prof. mr. Pieter van Vollenhoven
Burgerzaal Stadhuis, Rotterdam
2003
Marie-Cécile Moerdijk
Burgerzaal Stadhuis, Rotterdam
2003
Thomas Lepeltak
Burgerzaal Stadhuis, Rotterdam
2002
Jacques d'Ancona
Landhuis de Oliphant, Rotterdam
2001
Willem Duys
Vesta-Gebouw, Arnhem
<
2001
André van Duin
Vesta-Gebouw, Arnhem
2000
Ans Markus
Hulstkamp Gebouw, Rotterdam
1999
Prof. dr. Bob Smalhout
Hulstkamp Gebouw, Rotterdam
1999
René Steenhorst
Hulstkamp Gebouw, Rotterdam
1998
Tom Westermeijer
De Tijdgeest, Rotterdam
1997
Anne-Wil Blankers
Schouwburg, Gouda
1996
Marco Bakker
De Doelen, Rotterdam
1995
Lee Towers
Ahoy, Rotterdam

Fotos

<
>
test

Sponsors

Met speciale dank aan: 
Mede mogelijk gemaakt door: 
www.fronttaal.nl
www.richardvanklooster.nl
www.daalfoto.nl
www.articone.nl

Contact

Stichting Muzeprijs
's Gravenwetering 214
3062 SJ Rotterdam
info@muzeprijs.nl

De Stichting Muzeprijs is niet meer actief.
Door de Corona-maatregelen is de laatste prijsuitreiking uitgesteld tot eind 2021.