Home

De Muzeprijs is een waarderingsprijs, die jaarlijks wordt toegekend aan een publieke persoonlijkheid uit de kunst-, cultuur-, media- of sportwereld, die zich naar het oordeel van een door de Stichting Muzeprijs benoemde, onafhankelijke jury op bijzondere en veelvuldige wijze belangeloos verdienstelijk heeft gemaakt in het sociaal, charitatief of maatschappelijk verkeer.